MESA ve çalışanları olarak, insan kaynağını kurumun amaç ve hedeflerini hayata geçirmede ‘Stratejik’ bir kaynak olarak görüyoruz ve çalışan yetkinliği ile onların gelişimini küresel rekabette başarılı olmanın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediyoruz. MESA, kariyerini; büyüyen, başarılı ve dinamik bir şirket yapısında devam ettirmek isteyenlerin tercihidir.

Gücünü ‘Bilgi’ ve onu üreten ‘İNSAN’ dan alan MESA’ nın İK politikasının ana ilkeleri:

- Şirketimizin stratejik amaç ve hedeflerine odaklı nitelikli kadroların oluşması için çağdaş yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamak ve bu anlayışın uygulanmasına katkıda bulunmak,

- Çalışma koşullarında, çalışanların sağlık ve güvenliklerini en üst düzeyde tutarken, yasaların öngördüğü kuralları eksiksiz olarak uygulamak ve çevre sağlığına zarar vermemek,

- Kurumsal büyüme hedeflerini destekleyecek kişisel gelişim programları tasarlamak ve ‘ADİL’ olanaklar sağlamak sureti ile çalışanları yönetmek,

- Performansa dayalı değerlendirme yaparak azami verimin elde edilmesini, çalışanların teşvik edilmesini ve emeğin karşılığının alınmasını sağlamak,

- Yönetim kademeleri ile çalışanlar arasında, saygıyı, kuruma bağlılığı ve çalışma isteğini artırıcı, huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı ve beşeri ilişkiler kurulmasını sağlamak,

- Çalışanların moral seviyesini sürekli yüksek tutacak tedbirler almaktır.