Otomotiv, İş makinaları, Hidrolik, Tarım, Enerji ve Raylı sistemler sektörlerine döküm ve işlenmiş OEM parça üreten kuruluşumuzda çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ve ziyaretçilerimizin kuruluş faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla;

-Çalışma ortamı şartlarından ve acil durumlardan kaynaklanabilecek tehlikeler için önleme faaliyetlerini belirlemek ve gerçekleştirmek.

- Kuruluşumuzun faaliyetleri kapsamında yasal mevzuata uymak ve yasal mevzuat kapsamında eğitim vermek.

Bu amaçla yapılacak faaliyetlerle sürekli iyileştirme sağlayarak iş kazası, çevre kazası ve meslek hastalıklarının oluşmasını engelleyerek sürdürülebilirliği sağlamak iş güvenliği politikamızdır.