*Aşağıdaki konularda müşteri memnuniyetini sağlamak:

- İstenen kalite,

- İstenen termin,

- Rekabet edebilir fiyat,

*Ürün ve hizmet kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, yeni ürünlerin pazara sunulması ve üretim maliyetlerinin azaltılması çalışmalarını tüm çalışanlarımızın katılımı ile yürüterek Küresel bir firma olmak,

*Bunları sağlamak için:

-Çalışanlarımıza yeterli eğitim vermek,

-Güncel Teknolojiyi takip etmek ve uygulamak.

*Çevresel duyarlılığı ve farkındalığı artırmak,

*Sistemin bir parçası olan tedarikçilerin kaliteye katkılarını artırmak,

*Kalite Yönetim Sistemlerini kurarak sürdürülebilirliğini sağlamaktır.