Amacımız MESA’da, personelin başarılarını eşit fırsatlar tanıyarak objektif ve doğru olarak ölçmek için Performans Yönetim Sistemini etkin olarak yönetmektir.

Kariyer Hedefleri:

Faaliyetlerimizde etkinlik ve verimliliği artırmanın iyi bir performans değerleme ve yönetimi ile gelişmiş bir kariyer planlamadan geçtiğini düşünerek, Takım Liderlerinin ve Yöneticilerin görevlerinin gerekleri ve alternatif kariyer yolları belirlenerek çalışanları doğru kariyer hedeflerine yönlendirmek, İnsan Kaynaklarının ana sorumluluğundadır.

İK politikamız, MESA’nın asıl faaliyetlerini yürütecek kaliteli insan gücünü oluşturmak, insan potansiyelini sürekli aktif tutmak ve faaliyet üzerinde etkinliğini sağlamak için prosedür ve yönetmeliklerle desteklenmektedir.