GLOBAL COMPACT ÜYELİĞİMİZ

Firmamız, Haziran 2010’da United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) üyesi oldu. Mesa Makine A.Ş.,Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nde yer alan 207 Türk şirket arasındaki tek Konya kuruluşu  olma özelliği taşıyor. Şirketlerin, sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde gönüllülük esasıyla benimsediği Global Compact Sözleşmesi; insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Mesa Makine A.Ş., çevre ve diğer konularda gösterdiği hassasiyet doğrultusunda üye olduğu Birleşmiş Milletler Global Compact’ta yer alan ilk Konya firması olma özelliğiyle de sosyal konulardaki duyarlılığını global ölçekte ortaya koymaktadır. United Nations Global Compact (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Birleşmiş Milletler tarafından Temmuz 2000’de başlatılan bu sözleşme, şirketlerin özellikle iş dünyasındaki kimi sorumluluklarını taahhüt etmesi anlamına gelmektedir. İnsan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk ana başlıklı 10 ilkeden oluşan bu sözleşme, şirketlerin gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu ilkelere uyum konusunda yapılan çalışmalar bir rapor aracılığıyla da Birleşmiş Milletler’in web sayfasında duyurulmaktadır.