Sahip olduğumuz kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı

Kurumumuzun, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

Kurumumuzun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikası olarak benimsediğimizi ilan ediyor ve tüm faaliyetlerimizi bu politikamıza uygun yürütmeyi taahhüt ediyoruz.